1. Home
  2. > Frågor till...

Bästa kollega,

Vi beklagar att du valt att gå ur EUMA.
Vi arbetar hela tiden med att förstå våra medlemmar och bli ett så intressant och givande nätverk som möjligt och skulle därför gärna vilja få dina svar på nedanstående frågor:
 

Namn (frivilligt):


1. Vilken region har du tillhört?
 North
 East
 West
 South


2. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du valt att gå ur EUMA?
 Pensionering
 Bytt jobb/fått andra arbetsuppgifter
 Tidsbrist
 Annan anledning, förtydliga gärna nedan:


2a. Om du går i pension eller har bytt jobb - har du rekryterat eller planerar du att rekrytera din efterträdare till EUMA?
Ja
Nej


3. Har du något förslag på hur EUMA kan bli ett bättre nätverk för assistenter på ledningsnivå?
(frivilligt)


4. Skulle du rekommendera EUMA till en assistentkollega?
Ja
Nej
Kanske