1. Home
  2. > SWEDEN 2014
  3. > Premiär för EUMA...

Premiär för EUMA på mässor

Premiär för EUMA på mässor!

För första gången har man kunnat träffa EUMA Sweden på en mässa! Den 29-30 januari deltog vi med en monter på Möten & Events Öresund i Malmö och den 5-6 februari på Konfex & Events i Göteborg, vilka båda är stora mässor inom rese- och konferensbranschen.

Intensiva förberedelser samt välvilliga sponsorer och Corporate Members resulterade i snygga och representativa montrar på båda platserna, som lockade många nyfikna besökare.Vi var ett flertal EUMA-medlemmar som turades om att bemanna montrarna. Lika kul som det var att stå i montern, lika intensivt var det.
Det var ett ständigt flöde av besökare som alla var nyfikna på EUMA av varierande anledningar - allt från äldre herrar i bygg- och IT-branschen (som saknar assistent), studenter, företag som var intresserade av att bli Corporate Members och f.d. assistenter som sadlat om, till assistenter som är intresserade av medlemskap.Och naturligtvis alla trevliga EUMA-kollegor som kom förbi!
Vi var trötta, men nöjda, när det var dags att packa ihop montern och samla ihop alla intryck, visitkort och listor på alla som vill veta mer om EUMA. Nu börjar efterarbetet med att följa upp och utvärdera, men alla vi som var där är överens om att det var så fantastiskt roligt att stå på mässan och det är ett engagemang som vi verkligen kan rekommendera till er andra inför kommande år!

EUMA-semiarier

Vid båda mässorna arrangerade EUMA även seminarier i samarbete med SBTA (Swedish Business Travel Association): I Malmö med titeln ”Möten med ROI – Riktigt Ordentligt Intressant”. I Göteborg var ämnet ”SMM – Strategic Meetings Management”.

I Malmö trotsade ett tiotal EUMA-medlemmar vinterkylan för att, tillsammans med närmare hundra andra morgonpigga, deltaga i frukostseminariet.

Lotten Fowler Söderström (SBTA) inledde och lämnade sedan ordet till EUMA Swedens ordförande Lillemor Karlsson. Hon beskrev vilka arbetsuppgifter en assistent har, baserat på en enkät som EUMA gjort i samarbete med Företagsuniversitetet, där konferens- och eventarrangemang ses som en av de allra viktigaste. Lillemor betonade också vikten av att koppla detta till ROI (Return on Investment). 

Lotten Tegstam-Welinder (IKEA) berättade hur man på Ikea kom fram till varför alla resor egentligen gjordes. Anledningen var att skapa möjlighet till möten och man ställde därför frågan om man kunde mötas utan att resa. I deras strategi ”growing Ikea together” spelar möten en betydande roll. Man betonar att det ska vara ”meeting the Ikea way”, där ledorden enkelhet och kostnadsmedvetenhet genomsyrar dessa. Har vi medvetna möten, eller har vi möten av bara farten? Vilka ska vara med? Är det ”nice to have” eller ”need to have”? På Ikea har man skapat processer med rutiner för möten: före – under – efter och gjort en mötesguide som finns på intranätet.

Ulrika Rosén (Tetra Pak) avslutade med att berätta att man inte kommit lika långt med dessa frågor som Ikea har gjort, men att man här har lyckats sänka reskostnaderna drastiskt de senaste åren, mycket tack vare att man var tidigt ute med tekniska lösningar för att kunna hålla möten på distans. Deras utmaning framåt är framförallt de små, lokala mötena där de kulturella skillnaderna försvårar hanteringen av dessa. Man kommer nu att ta ett samlat grepp för att nå fördelar med gemensamma lösningar och för att få kontroll och kunna titta på hur höga kostnader man har.

I Göteborg låg seminariet som ett lunchseminarium med bortåt 50 deltagare och inleddes med att Lotten Fowler presenterade SBTA och Kristina Fagerholm presenterade EUMA, på liknande sätt som gjorts i Malmö.

Lotten Fowler Söderström (SBTA) övergick sedan till själva presentationen av Strategic Meetings Management.  Vi fick svar på frågorna - Var är det egentligen? Vilka är utmaningarna och möjligheterna med att jobba strategiskt med mötesprocessen? SMM har med tiden bl. a. blivit ett accepterat sätt att hantera kostnadsbesparingar, att påvisa ROI och hantera risk.

Här kan du ta del av presentationerna som visades:
- Malmö
- Göteborg

Gunilla Malvum & Eva Borg (EUMA South)
Kristina Fagerholm (EUMA West)

 

Tack till Moster Ruth för monterhjälp i Malmö!