1. Home
  2. > It's all about...
  3. > Årsmöte 9 maj

Årsmöte 9 maj

Årsmöte 2015

EUMA Sweden

 

Lördagen den 9 maj
(endast för medlemmar i EUMA)

Konferensrum "Live 3"

08:30 Registering

09:00

Årsmöte enligt separat agenda och kallelse
 

Allt material till årsmötet kommer att finnas tillgängligt på EUMA Swedens hemsida senast två veckor före mötet.

Motioner till årsmötet skall anmälas till styrelsens sekreterare senast 4 veckor innan årsmötet.


11:30

Lätt lunch