1. Home
  2. > SWEDEN 2013
  3. > 2013-02: Maud Johans

2013-02: Maud Johans

Maud Johans - vår medlem på Åland

När jag pratar med Maud strax innan jul har hon just kommit tillbaka efter en lång, skön semester på en annan ö, nämligen Nya Zeeland, där hon 1984-1985 deltog i ett Rotary utbytesprogram och till och med lärde sig några ord maori, som är det språk som talas av maorierna - Nya Zeelands ursprungsbefolkning.

Pappas assistent var förebild
Maud berättar att efter studentexamen var hon ganska skoltrött och ville ha en snabb yrkesexamen där hon kunde ha användning för sina språkkunskaper. Tidigare hade hon tillbringat ett sommarlov i Frankrike för att studera franska och som tidigare nämnts även deltagit i ett utbytesprogram i Nya Zeeland för att förkovra sin engelska. Hon valde därför att utbilda sig till sekreterare på Sekreterarskolan som var en del av kursverksamheten vid Stockholms universitet. Hon studerade huvudsakligen i Stockholm, men utbildningen inkluderade studier och arbetspraktik i Lausanne och Brighton.

- Min pappa jobbade som chefsläkare vid Lovisa sjukhus och hans sekreterare, Aino Flinck, var en riktig förebild för mig, berättar Maud. Hon fanns alltid till hands för alla, jag tror att hon i sin roll påverkade mig en hel del. När jag behövde ha tag på pappa, fanns alltid Aino där och visste var, när och hur jag kunde få tag på honom, det var trots allt före mobiltelefonernas tid.

Uppskattar sociala medier
Man kan undra hur det är att bo och arbeta på Åland och vara medlem i EUMA East, som har sin bas i Stockholm.

Känner du dig delaktig i EUMA och hur ofta kan du delta i våra möten?
- Det är en utmaning att bo och jobba så här ”in the middle of nowhere”, men anledningen till att jag från början sökte mig till EUMA var att jag kände att jag höll på att snöa in här. Som assistent är jag väldigt ensam och kände att jag behövde ett nätverk att få inspiration ifrån. Jag har deltagit i årsmötena och någon gång på något seminarium om jag lyckats kombinera det med en arbetsresa. I min nuvarande roll som personalchef och change manager reser jag en del och lyckades i höstas besöka seminariet i Göteborg. Jag är väldigt glad över att EUMA Sweden är så aktiv på sociala medier. Den vägen håller jag mig uppdaterad och tar del av en hel del nyttiga tips och nätverkstrender i övrigt.

Att börja jobba som assistent kändes som att komma hem
Maud arbetar på Chips Ab som grundades år 1969 av två ålänningar som åkt över till USA och inspirerats av deras chips. På Åland fanns god tillgång till potatis. Idag tillverkar företaget chips och snacksprodukter samt även djupfrysta potatisprodukter och färdigmaträtter. OLW förvärvades i sin helhet av Chips år 1998. Sedan år 2005 ingår de i det norska börsbolaget Orkla, där förutom OLW även KiMS Danmark och Norge ingår, samt Latfood i Lettland i Chips Group som har sitt huvudsäte på Åland och i Solna. På Åland arbetar 125 personer vid fabriken i olika roller.

- Min ordinarie tjänst är som ledningens assistent vid fabriken på Åland, berättar Maud. Jag har varit här sedan 1996, och uppgifterna har varierat genom åren. Jag började som exportsekreterare och har sedan dess jobbat med inköp tills jag till slut år 2005 fick chansen att jobba som personlig assistent för vår fabrikschef, som blev involverad som teknisk direktör för Chips Group. Det var som att komma hem att äntligen få jobba som assistent vilket jag utbildat mig till.

Du vikarierar för närvarande som personalchef. Hur kommer det sig?
- I och med att vi i vår inför SAP som vårt nya affärsdatasystem vikarierar jag nu som personalchef, då ordinarie personalchef verkar som projektledare för SAP projektet. Som assistent är jag van med att finnas till hands för personalen. Det ingick i mina arbetsuppgifter som assistent att introducera ny personal i vår verksamhet och det ledde till att jag väldigt väl känner till vem som gör vad. I SAP projektet är jag dessutom involverad som Change Manager, dvs jag skall säkerställa att organisationen är beredda på den förändring som SAP innebär. Mycket utmanande och lärorikt!

Morgondagens assistenter
Jag frågar Maud hur hon ser på assistentyrket om fem år.
- En av mina lärare i Sekreteraskolan konstaterade att vi utbildade oss för arbetslöshet. Direktörerna skulle alltmer klara sig själva med datorernas hjälp. Idag vet jag att det är annorlunda och assistentrollen framöver kommer att vara mycket mera proaktiv. Assistentrollen är i allra högsta grad ett serviceyrke och i och med det är det naturligt att assistenterna också kommer att involveras i HR framöver i rätt hög grad. Assistenten har sällan direkta befattningsbeskrivningar, eller om det finns en, så inkluderar den alla gånger ”övriga administrativa uppgifter” vilket innebär att det som inte faller inom någon annans befattningsbeskrivning hamnar på assistentens bord. Det innebär ett mycket varierande arbete med många bollar i luften samtidigt.

Till sist, var tror du då att EUMA befinner sig om fem år?
- Jag ser positivt på utvecklingen av EUMA. Nu har jag endast erfarenhet av den svenska delen, men jag ser en enorm yrkesstolthet bland medlemmarna och jag tror att EUMA, tack vare engagerade medlemmar kommer att ha en stor roll framöver speciellt i och med att assistentrollen förändras så avsevärt.


Eva Borg

 

(På fotot bär ett Maud ett halsband som liknar EUMA symbolen = koru. Det är maori och symboliserar "new life, new beginnings, growth and harmony" som enligt Maud också säger en del om EUMA.)