1. Home
  2. > SWEDEN 2013
  3. > 2013-03: Learning for life

2013-03: Learning for life

Inspiration och lärande för livet

I mitten på mars samlades ett 50-tal assistenter från hela Sverige under två intensiva dagar i Göteborg - första dagen till seminarium med temat ”Learning for Life” och andra dagen till EUMA Swedens årsmöte.

Seminariedagen gav, som temat antydde, lärande för livet – men framför allt var INSPIRATION ett ord som många deltagare använde för att sammanfatta dagen som berörde allt från allvar till skratt.

EUMA Swedens ordförande Lillemor Karlsson öppnade seminariet genom att poängtera hur viktigt dagens tema ”Learning for Life” är i vidareutvecklingen av vår yrkesroll. Under professionell vägledning av dagens moderator, EUMA-medlemmen Anna Bergius-Hartman, guidades deltagarna sedan genom dagen med hjälp av duktiga och INSPIRERANDE föreläsare.

Else-Britt Lundgren, Training Officer för EUMA Sweden, inledde med att reflektera och dela med sig av sina erfarenheter av livslångt lärande. Hon menade att det livslånga lärandet är pågående, frivilligt och självmotiverande. Om du är öppen för nya kunskaper så är du säkerligen också mer anpassningsbar till det nya. Forskning visar dock att det är en myt att äldre har svårare att lära än yngre och likaså att yngre skulle vara mer flexibla. Förmågan att lära nytt och vara produktiv är högst individuell och individuella skillnader spelar större roll än ålder.

Tänk på att ditt yrkesområde kommer att utvecklas och om du inte utvecklas parallellt med den - kommer du att lämnas efter. Prioritera dina behov och ta dig tid att finna ut vad just du behöver utveckla!

Marlene Berglund, utvecklingsansvarig på Företagsuniversitetet, förstärkte detta påstående då hon presenterade chefsenkäten ”Assistenten nu och i framtiden” som genomförts två gånger (senast 2013) i samarbete med EUMA. Utifrån enkäten kan vi bl a konstatera att chefen idag vill ha ett strategiskt bollplank i sin assistent och en samtalspartner som är mer delaktig i affären. Det går att ta del av resultatet av enkäten i sin helhet på EUMA Swedens medlemssidor.

Utbildningen ”Masterclass för assistenter”, som drivs i Företagsuniversitetets regi, är framtagen i nära samarbete med EUMA, bl a baserad på chefsenkäten.

Volvo är ett företag som ser potentialen i framtidens assistenter. Deras globala utvecklingsprogram för assistenter – ”Next step” – presenterades av Anki Almsenius, och Kate Hansen, båda från Volvo. Genom programmet, som består av tre moduler á fem dagar, kan assistenterna utveckla både yrkesrollen och den egna individen. Det handlar mycket om att lära sig samarbeta mellan olika kulturer, vilket är en oerhört viktig faktor, eftersom Volvo är en global koncern med ca 100 000 anställda.

Anki och Kate konstaterade att dagens assistenter är med och utformar framtiden – ”Shaping Another Future” – vilken också är Volvokoncernens ledstjärna. Assistenternas roll blir allt viktigare i dagens affärsklimat och utveckling är både viktigt, nödvändigt och roligt – och INSPIRERANDE!

Det är dags att utöka ordförrådet med ord som drinkorexi, grexit, gubbploga, läshund o memil anser språkvetare Susanne Sznajderman-Rytz, som presenterade sig som en språkryttare, dvs en som rider på språkets våg. Hon menade att det är viktigt att använda är rätt språkkläd – dvs ibland måste man vara korrekt i sitt språkbruk och ibland mer fantasifull och lössläppt.

En trend är även att vi har kortare samtal – mycket beroende på sms, e-mail och twitter, där vi måste begränsa längden på vårt budskap. ”Those were the days” sa Susanne när någon sa ”Subjekt och predikat måste finnas när man kommaterar” – detta är inte längre en regel, nu sätter man komma där det känns bra. Man får bli en friryttare, dvs acceptera att språket ändrar sig med tiden. Tiden står inte still – likadant med språket. Tänk efter – hur bär du din språkdräkt? En INSPIRERANDE tanke!

Ari Riabacke, Fil. dr. i risk- och beslutsanalys (data-vetenskap), Civ. ek. samt Ek. mag. i organisatoriskt beslutsfattande också kallad Beslutsdoktorn, höll ett INSPIRERANDE anförande om hur vi egentligen fattar beslut. Ari delade också med sig om hur hans eget liv ställts på ända och att man i en sådan situation inser att det är viktigt att ta besluten över huvud taget, och att inte skjuta upp dem.

Vi fick bl a följande tips med oss på vägen:
Livsavgörande beslut tas med hjärtat inte med hjärnan!
Gör en lista på det du vill göra om fem år, men gör det nu! Du vet inte om du lever om fem år!

Energiknippet Frida Boisen, chefredaktör på GöteborgsTidningen, avslutade dagen genom att med stor energi berätta om sitt ledarskap och sin livsfilosofi. Några av hennes tankar:
• Ge positiv feedback när du ser något bra!
• Våga tro på dig själv – du lever nu!
• Du kan påverka!
• Bygg ditt varumärke– vem skall annars göra det?
• Om du har en talang – visa den för dina kollegor och chef. Använd instagram och skryt. Det behöver inte ha något samband med ditt jobb – visa upp dina färdigheter så kommer folk ihåg dig.
• Gör High Five! Och – älska dig själv!

High Five (klicka på länken) – det är just vad deltagarna gjorde innan de skildes åt för dagen, för att lite senare träffas över en middag med mycket nätverkande och trevlig underhållning av Uno Svenningson.

Moderatorn Anna Bergius-Hartman summerade dagen med att konstatera att vi assistenter definitivt sysslar med multitasking och att vi är informationsknarkare. Dessutom - vi ska arbeta på att vara positiva och ge feed-back och måste bli bättre på att sprida vårt budskap via sociala medier!

I minglet bland deltagarna hördes spontana kommentarer som ”lärande ger inspiration”, ”det är viktigt att delta och förkovra sig”, ”dagen var den bästa hittills - 15 poäng på en skala 1-10” och ”en INSPIRERANDE dag”!

Stort tack till projektgruppen i EUMA West som arrangerat detta fantastiska seminarium!
Vi ses i Stockholm nästa år, då EUMA slår på trumman och firar 40 år i samband med årsmötet och seminariet!

Sammanställt av Eva Borg

TACK till skribenterna Monica Vikingsson, Helena Stigson, Katarina Hjälmheden, Gunilla Grimsand och Eva Hammarstedt
... till alla som bidragit med foton
… samt alla som twittrade under dagen på #eumasweden!