1. Home
  2. > SWEDEN 2013
  3. > 2013-03: Att växa...

2013-03: Att växa genom mentor/adept-relation

Att växa genom mentor/adept-relation

Under årets konferens Vidgade Vyer med runt 90 deltagare samtalade konferensens moderator, sportjournalisten Ola Wennström, med EUMA-medlemmarna Else-Britt Lundgren, och Elena Aylott om EUMAs pågående mentor/adept-program.
 

 

Fotograf: Janis Lukas  

Under årets konferens Vidgade Vyer den 14-15 februari med runt 90 deltagare samtalade konferensens moderator, sportjournalisten Ola Wennström, med Else-Britt Lundgren, Executive Assistant & Office Manager, Eli Lilly Sweden AB och Elena Aylott, Executive Support Manager & Executive Assistant, Oriflame Cosmetics om EUMA:s pågående mentor/adept-program.

Else-Britt berättade att EUMA har en tradition att genomföra mentor/adept-program sedan slutet av 90-talet, inspirerade av Ruter Dam, som är ett program för unga kvinnliga chefer. Programmen är mycket uppskattade eftersom rollen som assistent på ledningsnivå ofta är ensam och detta är ett enkelt sätt att vidareutveckla sig både som adept men även som mentor. Just nu så pågår det sjätte programmet.

För närvarande är det mio par som genomgår programmet och ett av dessa par är Elena som är adept och har Else-Britt som är mentor. Elena frågade redan innan programmet hade sparkats igång om Else-Britt kunde vara hennes mentor. Det är viktigt att man har förankrat samarbetet med sin chef och att man lagt in det i sin utvecklingsplan.

Else-Britt och Elena har träffats en gång i månaden och oftast på kafé för att kunna vara ostörda. Elena är oerhört glad över att ha en klok person som samtalspartner/bollplank att dela sina idéer och karriärfrågor med. Else-Britt förtydligade att som mentor är det viktigt att både kunna lyssna och ställa relevanta frågor. Ibland är det inte råd som behövs utan att adepten hittar sin egen lösning genom att svara på mentors frågor.

På frågan om EUMA kommer sätta upp nya mentor/adept-program i framtiden så är svaret givet – ja absolut!

Är du intresserad av mentor/adept-program kontakta Else-Britt via e-mail:
lundgren_else-britt@lilly.com