1. Home
  2. > Archive
  3. > Media achive
  4. > -2007

-2007

"Jag har tre ledord i mitt jobb - diskretion, diplomati och disciplin."

Läs artikeln om EUMA-medlemmen Margareta Larsson i Veckans Affärer.


Veckans Affärer augusti 2007

EUMAs Europeiska årsmöte i Malmö

I samband med EUMAs Europeiska årsmöte i Malmö deltog Dagens Sekreterare som också skrev en artikel om vårt event och vår förening. Under 2000-talet har företagens "sociala ansvar" hamnat på tapeten. Att ta socialt, etiskt och miljömässigt ansvar blir allt viktigare för företag och organisationer för att bidra till ett bättre samhälle och arbetsklimat i världen och i framtiden. Ämnet belystes på EUMAs konferens i samband med det europeiska årsmötet. Vill du läsa mer? Här är en kopia av artikeln.


Dagens Sekreterare 7/06

 

Projektarbete med AB Volvo

I ett projektarbete, som ingick i AB Volvos koncernöverskridande utbildning för chefsassistenter, arbetade sex assistenter med att ta fram dokumentet ”Best Practice Document”. Dokumentet vänder sig till nya chefer och ger en vägledning i hur de arbetar effektivt med sin assistent. Delar av arbetsgruppen intervjuades i Dagens sekreterare. Här är en kopia av artikeln.


Dagens Sekreterare 5/06

 

MENTOR - ADEPT, en givande relation.

De flesta adepter drivs av en önskan att komma vidare i sin yrkesroll. Som mentor tar man symboliskt en person vid handen och leder henne utifrån där hon befinner sig, just nu, just här, mot hennes mål. EUMA-medlemmarna Else-Britt Lundgren och Brittmarie Urve är båda med i det mentorprogram som startade inom EUMA för två år sedan och delar med sig av sina erfarenheter.


Dagens Sekreterare 4/04