1. Home
  2. > Archive
  3. > Media achive
  4. > 2010

2010

Toppmöte med EUMA i Bryssel

EUMAs 36:e europeiska konferens ägde rum i Bryssel i slutet på oktober, där deltagarna utbytte idéer med kunniga föreläsare och ett antal växelverkande seminarier hjälpte assistenter från hela Europa att finjustera sin personliga expertis. I DS nr 7/2010 rapporterar EUMA Swedens ordförande Else-Britt Lundgren från konferensen. Lillemor Karlsson, sammankallande EUMA South, berättar om ett studiebesök hos SCAs förpackningsdesigners och Europeiska Unionens Råd. Ni kan även läsa några röster från svenska, tyska och franska deltagare i konferensen i Bryssel. De europeiska EUMA-konferenserna är ett fantastiskt tillfälle att nätverka med kollegor från hela Europa. Läs mer i DS nr 7, 2010


DS 7/10

"MASKINENS OSYNLIGA OLJA | De skuggar cheferna - en bra sekreterare märks inte"

I en artikel i Sydsvenskan fick vår yrkesgrupp utrymme att ge vår syn på vårt arbete som assistent/sekreterare på ledningsnivå. Detta genom, bland andra, vår medlem och ansvarig för EUMAs region South Lillemor Karlsson som delger sin verklighet och syn på yrket samt relaterar till vår interna enkät och chefsenkäten med Företagsuniversitetet. "– Titeln sekreterare har ändrat sig ganska mycket och rollen har blivit mer självständig med egna ansvarsområden. Det kan handla om att göra rapporter, driva projekt, ansvara för intern kommunikation eller förbereda material inför möten som nu i nästa vecka, säger Lillemor Karlsson när telefonen ringer än en gång." Läs mer i Sydsvenskan den 9 oktober 2010


Sydsvenskan 9 oktober 2010

EUMA på konferensen Vidgade Vyer

I DS nr 2/10 får konferensen Vidgade Vyer, som ägde rum i februari, stort utrymme och så även några av de EUMA-medlemmar som deltog. Under konferensen presenterades Företagsuniversitetets och EUMAs enkät "Assistenten nu och i framtiden - Så tycker chefen" och tre EUMA-medlemmar (Gudrun Bergström, Cecilia Borghoff och Else-Britt Lundgren) deltog på scenen för att kommentera enkätsvaren. Cecilia intervjuas även under rubriken "Hallå Där, Cecilia Borghoff" och vi kan dessutom läsa en intervju med Else-Britt angående assistentens roll. Läs mer i DS nr 2, 2010


DS 2/10

Nätverket som höjer statusen

I DS nr 1 kan vi läsa om ICAs interna nätverk Assistants Network. Det startades 2002 och har sedan dess utveckats fantastiskt. Assistentrollen, som förut var en ensamroll, har lyfts och tillsammans har assistenterna fått möjlighet att påverka och hålla sig uppdaterade i många frågor.


DS 1/10