1. Home
  2. > Business Ethics 2017
  3. > Årsmöte 16 mars...


EUMA Sweden årsmöte 2017

          

 

Torsdag den 16 mars 2017
(endast för medlemmar i EUMA)

Plats: Clarion Sense Luleå, Konferensrum "The Sunset"

 

14.30 Registering, Välkommen till Luleå

15.00-17.00

Årsmöte enligt separat agenda och kallelse
 

Allt material till årsmötet kommer att finnas tillgängligt på EUMA Swedens hemsida senast två veckor före mötet.

Motioner till årsmötet skall anmälas till styrelsens sekreterare senast fyra veckor innan årsmötet.