1. Home
  2. > Business Ethics 2017
  3. > Årsmöte 16 mars...

Årsmöte 16 mars 2017 i Luleå


IMA Sweden årsmöte 2017

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Torsdag den 16 mars 2017
(endast för medlemmar i IMA)

Plats: Clarion Sense Luleå, Konferensrum "The Sunset"

 

14.30 Registering, Välkommen till Luleå

15.00-17.00

Årsmöte enligt separat agenda och kallelse
 

Föredragningslista tillsammans med årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före mötet på
www.euma.ord/sweden under fliken ”MEMBERS”.

Du måste logga in med ditt personliga lösenord för att nå dessa flikar. Har du glöm ditt lösenord klicka till höger i boxen  ”Password for members”.

Motioner, d v s ärenden som medlem önskar ta upp, ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet. Dessa sänds till IMA Swedens sekreterare Eva Hammarstedt på följande adress: eva.hammarstedt@edenred.com.

Om du inte kan vara med på årsmötet har du möjlighet att delta i val och omröstningar genom att fylla i bifogad fullmakt. Fullmakten skall vara Eva Hammarstedt tillhanda senast 1 mars 2017 enligt anvisningar på blanketten.

Årsmötet är en viktig dag för vår förening då vi alla har chans att diskutera och framföra våra åsikter och idéer.

Styrelsen