1. Home
  2. > SOUTH
  3. > 2016-03: SOUTH / Skurups...

2016-03: SOUTH / Skurups Sparbank

EGO-föredrag på Skurups Sparbank – onsdag 9 mars 2016

Marie Hansson, VD-administratör på Skurups Sparbank, välkomnade oss på en intressant informationskväll i bankens lokaler, där vi först bjöds på en god buffé med kallskuret.

VD, Ingrid Persson, berättade sedan engagerat om Skurups Sparbank som har anor sedan 1881 och är den enda banken som har huvudkontor i Skurup! Fyrtiotvå engagerade medarbetare jobbar här och samarbete drivs med Swedbank inom vissa områden. Affärsvolymen ligger på 10,5 miljarder kronor varav 60% är privat och resterande 40% är företag.

En Sparbank skiljer sig från övriga banker och har egen bolagsform, den följer Sparbankslagen, har inga ägare utan högsta beslutande organ är 36 huvudmän. Sparbanker drivs utan enskilt vinstintresse då vinsten stannar i banken och investeras eller delas ut lokalt. Genom samarbeten och investeringar bidrar de till lokal tillväxt. Sveriges Sparbanker har en gemensam historisk värdegrund som bygger på en sund vardagsekonomi och eget sparande.

Skurups Sparbank delar årligen ut 1 miljon kronor i tillväxtbidrag till olika projekt – Sparbankerna i Sverige delar årligen ut 200 miljoner kronor till allmännyttiga projekt! Att ge tillbaka till bygden är grunden i Sparbankens verksamhet – pengarna sår frön för tillväxt inom många viktiga områden i samhället och ett blomstrande näringsliv skapar livskvalitet och tillväxt!

En liten bensträckare fick vi sedan då vi blev guidade runt och fick se lokalerna.
I konferensrummet, där vi satt, fanns fina tavlor av konstnären Signar N. Bengtson som också illustrerat en kokbok som vi fick med som gåva, innehållande recept av bankens anställda – kul!

Henrik Wahlström fick avsluta kvällen genom att presentera AdminControls styrelseportal som bl.a. Skurups Sparbank använder.

AdminControl har utvecklat en lösning som kan för styrelsen i en digitaliserad värld göra information tillgänglig på internet och även via iPad. Denna lösning effektiviserar styrelsearbete, på ett mer enkelt och säkert sätt, så att det blir lättare att uppfylla formella krav. Med fokus på säkerhet, användarvänlighet, god service och lokal support har AdminControl, i kontinuerlig dialog och samarbete med sina kunder, utvecklat en intuitiv styrelse- och ledningsportal där användare enkelt kan logga in på systemet och få tillgång till relevanta dokument och information. AdminControl kan anpassas fullt efter kundens behov, såsom rutiner kring dokumenthantering, kallelser till möten och mycket annat.