1. Home
  2. > Training
  3. > EUMA Sweden

EUMA Sweden

EUMA Sweden

Vårseminarium under en heldag i samband med årsmötet. Seminariedelen innehåller högaktuella ämnen med olika föredragshållare som ska både inspirera och ge ny kunskap. 2014 ägde detta rum i Stockholm med temat ”Embrace the Future” och 2015 års konferens hölls i Malmö den 8 maj.


Höstseminarium på kvällstid i Göteborg, Malmö/Lund och Stockholm vid tre olika tillfällen. Temat väljs utifrån medlemmarnas önskemål. Tidigare teman har varit; Sociala Medier, Projektledning, Retorik, Bygg ditt eget nätverk Bli en mästare på utvecklingssamtal - hur man sätter mätbara mål för Executive Assistants. Hösten 2015 är temat "It's all about communication".

Respektive region (North, East, West, South) arrangerar regelbundet aktiviteter som gagnar vårt yrke.

Dessa hittar du under Events.

 


 

Mentor-/adeptprogram
är en viktig del i EUMA Swedens utbud för medlemmarnas personliga utveckling. Det senaste mentorsskapsprogram startade våren 2016. Läs mer här (OBS du måste vara inloggad).