1. Home
  2. > SOUTH
  3. > 2015-04: SOUTH / eon

2015-04: SOUTH / eon

Måndagen den 20 april var det dags för ett nytt EGO-föredrag på Hållbarheten i Västra hamnen i Malmö

Visning  och guidning av Per Rosén, specialist E.ON Värme i huset Hållbarheten och exempel på hur framtidens boende kan se ut.

Hållbarheten är ett unikt flerfamiljshus, Klyvaregränd 5 i Malmö, där E.ON har utformat olika lösningar för energiproduktion, till exempel är huset försett med solceller, ett vindkraftverk och solfångare. Huset har även ett av Sveriges mest avancerade system för att mäta och styra energianvändning, där varje lägenhet är utrustad med cirka 100 mätpunkter, som ständigt ger information om bland annat temperatur och energiförbrukning.

Tillsammans med hyresgästerna i huset Hållbarheten i Västra Hamnen, Malmö, skapar E.ON framtidens boende. Här producerar de boende sin egen el och provar olika energilösningar för att hitta de som är mest effektiva och delar med sig av sina resultat och erfarenheter. På så sätt kan E.ON sedan använda de bästa lösningarna i andra bostäder. Mycket intressant och tänkvärt.

Efteråt gick vi runt hörnet för att äta en god bit mat på restaurang Monster.

http://www.hallbarheten.eon.se/#/