1. Home
  2. > SOUTH
  3. > 2015-02: SOUTH /...

2015-02: SOUTH / Malmö Arena Hotel

Föreläsning på Malmö Arena Hotel den 26 februari

Christel Niss-Jacobson från Axiris tog oss med på en energirik föreläsning fylld av många igenkännande leenden. Genom att använda våra färgenergier kan vi nå lösningar och undvika missförstånd och frustration!

  • Förstå Dig själv – Vilka är Dina styrkor? Vad gör Dig frustrerad? Hur uppfattar andra Dig?
  • Förstå andra – Känn igen andras styrkor, drivkrafter, synsätt och frustration.
  • Kommunicera effektivt – Utnyttja olikheterna och kommunicera effektivt med kunder, arbetskamrater och andra som Du möter i Din vardag.

Vi angriper nya uppgifter på olika sätt. En del ger järnet direkt medan andra kollar först. Några ser massor av möjlighet under tiden som andra fokuserar på att förankra hos alla. Vårt ”favoritfokus” beror på hur vi föredrar att ta oss an uppgifter och bearbeta information.

Vi kan alla delas in i fyra olika färger men vi har också olika beteenden.

Röd:    Handla – Ge järnet!

Gul:     Inspirera – Häng med!

Grön:   Involvera – Ta det lugnt!

Blå:     Tänk först – Kolla först!

Blå och röd värdesätter fakta medan grön och gul föredrar relationer.

Blå och grön är introverta medan röd och gul är extroverta.

Genom att lära oss att känna igen andra människors färgenergier kan vi effektivt kommunicera och samarbeta med dem. Och lägga energi på rätt saker, minska stressen och öka arbetsglädjen.

Mötet ägde rum på Malmö Arena Hotel som precis höll på med de sista finjusteringarna inför invigningen någon vecka senare. Ingrid Olsson från Arenahotellet berättade lite om bakgrunden och framtiden för Hyllie – en ny stadsdel i Malmö.